Las Vegas Sun

November 25, 2015

Currently: 54° — Complete forecast

Mazen Alotaibi

courtesy metro police

Mazen Alotaibi